Puncte spectatori

PROLOG  3 IULIE 

-Zona  Camping   POPAS POP  (A+B+C+V+F)

– Valea Mesteacanului   (A+B+C+V+F)

-Bocsa  valea Strambului  (A+B+C+V+F)

CURSA  4 IULIE 

-In Pasul Rotunda ( A+B+V)

– Pod Chelement  (A+B+V)

– Pod Gunter  (A+B+C+V+F)

-Urcare la Cimitir  (A+B+V)

-Panta lui Nicoara  (A+B+V)

-Panta lui Sorin ( bucla A + bucla B+V)

-Izvor Gura Poieni  (A+B+V)

– Urcare Vizuina  ( A )